Deszk Község Honlapja

KÖTELEZŐ EBOLTÁS

06

máj 2016

0

Értesítem az állattartókat, hogy összevezetéses kötelező eboltás lesz az alábbi időpontokban:

 

 

Oltás időpontja

 

Helye

 

Oltást végző állatorvos

2016. május 06. (péntek)

15-17 óráig

Tűzoltó szertár

Széchenyi István u. sarok

 

Dr. Tóth Tamás

2016. május 07. (szombat

09-11 óráig

Tűzoltó szertár

Széchenyi István u. sarok

 

Dr. Tóth Tamás

2016. május 12. (csütörtök)

16-18 óráig

Péró Sz. utca- Kossuth köz sarok  

Dr. Tóth Tamás

PÓTOLTÁS

2016. május 21. (szombat)

09-11 óráig

Tűzoltó szertár

Széchenyi István u. sarok

 

Dr. Tóth Tamás

 

Oltás díja: 3000 Ft, Féregtelenítő tabletta: 200 Ft/db

 

Az oltási könyvet mindenki hozza magával!

(Új oltási könyv kiállítása 500 Ft)

 

A fentiekben meghatározottak alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Állattartók figyelmét:

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet „4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az állattartó köteles:

  1. a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
  2. aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
  3. ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
  4. ac) ezt követően évenként;
  5. b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;
  6. c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
  7. d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.”

 

Veszettség elleni oltásban csak m i k r o c h i p-pel ellátott eb részesíthető!

 

Tájékoztatom az állattartókat, hogy aki a jogszabály által előírt oltatási és mikrochipes megjelöltetési kötelezettségének a tartásában lévő eb vonatkozásában nem tesz eleget, pénzbírsággal sújtható!

 

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                              jegyző

Szólj hozzá

Megszakítás