Deszk Község Honlapja

„Kerekasztal beszélgetés 2.” – 2019. április 26. – Deszki Polgármesteri Hivatal

10

máj 2019

0

A kerekasztal beszélgetés lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy tájékoztathassák egymást a projekt szakmai megvalósításáról, eredményéről és annak tapasztalatairól. Az esemény tervezetten a konzorciumi partnerek, az érdeklődő lakosság és önkéntesek részvételével együtt valósul meg. 

A kerekasztal beszélgetésen többek között a települések vezetői is képviseltették magukat. A megbeszélés alakalmával a konzorciumok képviselői beszámoltak a projekt megvalósításának tapasztalatairól, eredményeiről, a jelenleg előkészítés alatt lévő tevékenységekről, illetve az év végig tervezett eseményekről. Deszk jelenleg a „Helyi Értékek Napja” települési nagyrendezvényre készül, mely tervezetten 2019. június 1. napján kerül megrendezésre a Deszki Szabadidő Parkban. Az előkészítés alatt lévő rendezvény a helyi hagyományok és értékek megismertetésével kapcsolatos ismeretterjesztő és közösségi rendezvény, mely  – a projekt előkészítés során készült felmérések alapján – kiemelt jelentőségű és fontosságú a lakosság számára. A beszélgetésen ismertetésre kerültek a tervezett hagyományőrző kulturális és gasztronómiai programok, események. Az előkészítésbe aktívan részt vesznek a helyi közösség önkéntesei, a képviselő testület tagjai illetve a civil szervezetek (Deszki Falunkért Egyesület, Deszk Község Népművészetéért Alapítvány, Bánát Egyesület, stb.) is, akik nem csak magában az előkészítésben, hanem a rendezvény lebonyolításába is közre működnek. Tiszasziget beszámolt a közelmúltban megrendezett és a lakosság körében nagy tetszést arató hagyományőrző kulturális rendezvényről, a Böllér Napról, amelyre nem csak a helyiek voltak kíváncsiak: számosan érkezetek a környező településekről is. Erre az eseményre nem volt nehéz bevonni a lakosságot: számos önkéntes munkájával, a helyi gazdák szakértelmével és közreműködésével, a Faluház, a hivatal és a civil szervezetek aktív segítségével valósulhatott meg ez a nagysikerű rendezvény. 

Az idei évre tervezett programok előkészítése a tervek szerint zajlik, most is nagy mértékben számítanak a lakosság közreműködésére. Ferencszállás nagysikerű és nagyon igényes helytörténeti kiállítást valósíthatott meg az év elején, melyre méltán lehet büszke! Számos hagyományőrző csoport és egyesület képviseltette magát az eseményen és nívós kiállítás várta az érdeklődőket. A közösségi összefogás nem csak jelen projekt eseményei kapcsán van jelen Ferencszálláson, a közösség ereje jól megmutatkozik egyéb területeken is. Példának okáért a közelmúltban a húsvéthoz kapcsolódóan rendeztek a helyi kézművesek munkáiból összeállított kiállítást és vásárt számos helyi segítő és önkéntes közreműködésével. A település vendégül látta a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének képviselőit is, a program zárásaként a résztvevők kinyilvánították szándékukat, miszerint Ferencszálláson is alakítsanak ki egy csoportot, amely a mozgásukban akadályozott embereket sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi szempontjaik alapján egyesíti. 

A közösségi összefogásra további jó példa, hogy a májusban megrendezésre kerülő gyermeknap alkalmával is számíthat a település többek között Ferencszállási Nyugdíjas Klub tagjain, illetve a lakosság közreműködésére. A tervek szerint jelen lesz a Csizmadia Norbert korongos, agygos, aki az érdeklődőknek mutatja meg ezt a tevékenységet, illetve szintén a helyi lakosoknak köszönhetően „Kinder” kiállítást és börzét fognak megvalósítani. Összességében elmondható, hogy a ferencszállási közösségi életre igen jó hatással vannak jelen projektben megvalósuló események, programok, tovább erősödik a helyi identitás és fokozódik az együvé tartozás érzése!

Klárafalván megvalósult a Helyismereti kiállítás a falu történetéről, melynek témája az újratelepítéstől napjainkig terjedő időszakot ölelte fel. A Közösségek Hete rendezvénysorozatban Klárafalva is részt szeretne venni, és erre hívta fel a többiek figyelmét is. Az ősz folyamán megrendezésre kerülő Szomszédünnepre ismét várja a település a konzorciumi partnerek művészeti csoportjait. A közösségfejlesztő beszámolt arról, hogy sikeresen elkészült a Bánát Egyesület A maros menti szerbek értékei nyomában című kiadványa. A résztvevők ezúttal is kölcsönösen biztosították egymást, hogy a továbbiakban is közreműködnek egymással és segítséget nyújtanak a program lebonyolításában. A következő kerekasztal beszélgetés házigazdája az ősz folyamán Ferencszállás lesz.

Összességében elmondogató, hogy eredményes és jó hangulatú beszélgetés zajlott, ahol mindenki elmondhatta a tapasztalatait a projekt megvalósításával kapcsolatban, illetve felvázolhatta a jövőre vonatkozó terveit is. A résztvevők meglátása szerint a projekt keretében megvalósuló események, rendezvények a közösségi akaratra reflektálva, a közösség bevonásával valósulnak meg ezért nagy mértékben hozzájárulnak a helyi identitás megerősítéséhez és az együvé tartozás jó érzésének kialakulásához. A közös munka megerősíti a közösségi szellemet

Szólj hozzá

Megszakítás