Deszk Község Honlapja

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE A TISZA ÉS A MAROS KÖZÉN

30

jan 2018

0

Deszk Község Önkormányzata által vezetett konzorcium

Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005

Deszk Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Tiszasziget Község Önkormányzata, Ferencszállás Községi Önkormányzat, Klárafalva Községi Önkormányzat és a „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület pályázati támogatást nyert a helyi lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönözését és a helyi felelősségtudat erősítését szolgáló programok megvalósítására. A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállas” című kiemelt projekt biztosítja.

A projekt célja a közösség szakmai és szervezeti hátterének megteremtése, a célterületen megvalósuló közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása, a helyi tudástőke hálózati szintű kiterjesztése és az identitás megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében, és végül, de nem utolsó sorban az érintett településeken élők életminőségének javításával a helyi identitás és kohézió fokozása.

Vezető kedvezményezett:

Deszk Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Tiszasziget Község Önkormányzat

Ferencszállás Községi Önkormányzat

Klárafalva Községi Önkormányzat

„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

Projekt összköltsége: 40.000.000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt időtartama: 2018.01.22. – 2021.04.22.

A program eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás és végül, de nem utolsó sorban kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés.

A projektben részt vevő településekre érkező TOP projekt tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.

További információ kérhető: Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7., e-mail: titkarsag@deszk.hu, Tel.: 62/571-580.

Szólj hozzá

Megszakítás