Deszk Község Honlapja

EBÖSSZEÍRÁS FELHÍVÁS

31

Már 2017

0

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Deszk község közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2017. április 1. napja és 2017. május 31. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd visszajuttatni az Önkormányzat részére. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát. Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelessége. Az adatlapok beszerezhetők a Deszki Polgármesteri Hivatal (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) aulájában, vagy letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (www.deszk.hu).

Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve), illetve a nemleges nyilatkozatot az alábbi úton lehet benyújtani:

– személyesen a Deszki Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett urnába dobva,

– postai úton a Deszki Polgármesteri Hivatalnak címezve,

– elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) a ph@deszk.hu címre küldve.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2017. május 31.

 

Az ebösszeírás során adatot szolgáltatni köteles

  • a 2013. évi ebösszeírás során bejelentett ebek tartója, tulajdonosa,
  • az azóta újonnan a háztartásokba került, az állatorvos által már az országos nyilvántartásba rögzített ebek tartója, tulajdonosa,
  • továbbá a 2013. évi ebösszeírás során be nem jelentett ebek tartója, tulajdonosa.

 

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével és benyújtásával!

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Együttműködésüket köszönjük!

Altmayerné dr. Kocsis Anita

                                                                                        jegyző

Letölthető adatlapok:

Ebösszeírás Változás Bejelentése
Ebösszeírás Változás Bejelentése
Ebosszeiras-valtozas-bejelentese.pdf
59.1 KiB
516 Downloads
Részletek

Szólj hozzá

Megszakítás