Deszk Község Honlapja

Deszki delegáció utazott Igazfalvára

03

okt 2022

0

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Deszki delegáció utazott Igazfalvára

Deszk Község Önkormányzata sikeresen pályázott és 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 2022. évi, „A közösségi és gazdasági testvér-települési programok és együttműködések támogatása” című felhívás keretében. Az elnyert támogatás segítségével az Igazfalvával meglévő sok éves testvértelepülési kapcsolataink felelevenítésére és ápolására kerülhetett sor. 

A projekt fő célja a már meglévő testvértelepülési együttműködések fejlesztése volt a határainkon kívül élő magyarság nemzeti azonoságtudatának megerősítése, a magyar-magyar közösségi kapcsolatok felelevenítése által, melyet a találkozó során megvalósuló közös kulturális,  hagyományőrző és szabadidős tevekénységek, programok, valamint a természeti, történelmi és építészeti emlékek, nevezetességek felkeresése és megismerése által valósítottunk meg. 

Jelen projekt keretében a deszki delegáció 2022. szeptemberében egy négy napos testvér-települési találkozó keretében Igazfalvára (Románia) látogatott, a delegáció tagjait a település képviselői, néptáncosok és kulturális szakemberek alkották. Az Igazfalván megvalósuló közös programok által számba vettük a magyar kultúra és népművészet még jelen lévő és élő megnyilvánulásait, mely mellett lehetőség nyílott a kötetlen beszélgetésre és az együvé tartozás érzésének megerősítésére is. 

A program részeként a delegáció tagjai többek között megtekintették Temesvár, Lugos, Kisszurdok és Igazfalva természeti és épített értékeit, illetve közös szentmisén vettek részt a helyi református templomban. A szakmai programokat közös táncház tette még színesebbé és felejthetetlen élménnyé valamennyi résztvevő számára.

Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata

Partner testvér-település: Igazfalva (Románia)

Az elnyert támogatás összege: 1.000.000,-Ft

A megvalósítási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000046

További információ kérhető:

Deszk Község Önkormányzata, Deszk, Tempfli tér 7.

Tel: 62/571-594, E-mail: szekeres.a@deszk.hu

Szólj hozzá

Megszakítás