Deszk Község Honlapja

Bursa Hungarica

04

okt 2023

0

HIRDETMÉNY

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

Deszk Község Önkormányzata csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. A pályázat beadásának feltételei felől érdeklődhetnek a Deszki Polgármesteri Hivatal 1-es szobájában, a 62/571-591-es telefonszámon, illetve a www.emet.gov.hu oldalon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 

2023. november 3.

Király László sk.
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás