Deszk Község Honlapja

Bérlakás pályázat/Semmelweis utca

17

feb 2023

0

Pályázati Felhívás

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 6772 Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 

II. emelet 12. ajtószám alatti 1,5 szobás, 57 m2-es,

összkomfortos költségalapú bérlakás

határozott időre szóló bérbeadására

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 10.

Elbírálási határidő: 2023. március 14.

Az eredményközlés módja: postai úton

 1. A bérbe adható önkormányzati lakásra az nyújthat be pályázatot, 
 • aki magyar állampolgár, illetve olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult.
 • akinek – és a vele együtt költöző személynek – a havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a nem kevesebb, mint a megpályázott önkormányzati lakás havi lakbére, 
 • aki a pályázati feltételeket elfogadja.

2.  A feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe a pályáztatott önkormányzati lakás a pályázónak, ha a pályázó vagy a vele együtt költöző személy:

 • az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással,
 • korábban rendelkezett beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással, és azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elajándékozta, vagy elidegenítette, illetve a bérletéről térítés ellenében lemondott, bérlőtársi jogviszonyáról lemondott, vagy a lakás bérleti jogviszonyát felmondással megszüntette,
 • az ország területén bárhol elhelyezkedő ingatlan önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik,
 • bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga – a lakáscélú hitel felmondása következtében megszűnő tulajdonjog kivételével – a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján költöztették ki,
 • a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságkötéssel nagykorúvá vált,
 • a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, az eredményhirdetéstől számított 2 évig, vagy
 • a pályázat kiírásának időpontjában a bérbeadó felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása áll fenn.

A lakás lakbére: 57.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint 7000 Ft/hó külön szolgáltatási díj.

A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződés megkötésekor 120.000.- Ft összegű óvadékot megfizetni.

2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez címezve (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) kizárólag postai úton (ajánlva) lehet benyújtani 2023. március 10-iga www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitöltésével, melyen a telefonos elérhetőséget is kérnénk megadni!

Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

Szólj hozzá

Megszakítás