Deszk Község Honlapja

Bérlakás pályázat/Semmelweis utca 12/a

13

jún 2024

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 6772 Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 2 db összkomfortos, költségalapú bérlakás határozott időre szóló bérbeadására az alábbiak szerint:

 • lakás: I. emelet 9. ajtószám alatti 1,5 szobás, 48 m2-es,
 • lakás: I. emelet 10. ajtószám alatti 2,5 szobás 77 m2-es .

Pályázati feltételek/tudnivalók:

 1. Az Önkormányzati lakás bérlője csak magyar állampolgár, illetve olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult.
 2. Az önkormányzati lakásra a pályázó a pályázati adatlap kitöltésével pályázhat (elérhető a www.deszk.hu. weboldalon, illetve a Polgármesteri Hivatalban kérhető). A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételekre vonatkozó dokumentumokat, így különösen a pályázó – és a vele együtt költöző, 18 évesnél idősebb személyek – a pályázat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi keltezésű, 3 hónapra vonatkozó munkáltatói és jövedelemigazolásait, amennyiben munkaviszonnyal nem rendelkezik, úgy az erről szóló sajátkezűleg írt nyilatkozatot.
 3. A bérbe adható önkormányzati lakásra az nyújthat be pályázatot,
  a) akinek – és a vele együtt költöző személynek – a havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a nem kevesebb, mint a megpályázott önkormányzati lakás havi lakbére, és
  b) aki a pályázati feltételeket elfogadja.
 4. Nem adható bérbe a pályáztatott önkormányzati lakás a pályázónak, ha a pályázó vagy a vele együtt költöző személy
  a) az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással,
  b) korábban rendelkezett beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással, és azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elajándékozta, vagy elidegenítette, illetve a bérletéről térítés ellenében lemondott, bérlőtársi jogviszonyáról lemondott, vagy a lakás bérleti jogviszonyát felmondással megszüntette,
  c) az ország területén bárhol elhelyezkedő ingatlan önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik,
  d) bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga – a lakáscélú hitel felmondása következtében megszűnő tulajdonjog kivételével – a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján költöztették ki,
  e) a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságkötéssel nagykorúvá vált,
  f) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, az eredményhirdetéstől számított 2 évig, vagy
  g) a pályázat kiírásának időpontjában a bérbeadó felé lakbér vagy bármely más jogcímen
  hátraléka, tartozása áll fenn.
 5. A 48 m-es lakás lakbére: 57.600,- Ft/hó, a 77 m-es lakás lakbére 92.400,-Ft/hó. További években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint 7000 Ft/hó külön szolgáltatási díj.
 6. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződés megkötésekor a 48 m-es lakás esetében 120.000.- Ft., a 77 m-es lakás esetében 150.000,-Ft. összegű óvadékot megfizetni a bérbeadónak.
 7. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez címezve (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) kizárólag postai úton (ajánlva) lehet benyújtani 2024. július 19-ig (telefonos elérhetőséget szíveskedjenek megadni).
 8. Amennyiben egy önkormányzati lakásra a meghirdetett határidőn belül több, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázat érkezik, a polgármester a nyertes pályázó személyéről a jegyző és a pályázók jelenlétében nyilvános sorsolással dönt.
 9. A pályázatok elbírálási határideje: 2024. július 30., az eredményközlés postai úton történik. Érdeklődni a 62/571-585-ös telefonszámon lehet.
 10. A lakások 2024. augusztus 01. napján birtokba vehetők.

Szólj hozzá

Megszakítás