Deszk Község Honlapja

Barnakőszén igények előzetes lakossági felmérése

20

Sze 2022

0

A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A fentiek alapján felhívjuk a tisztelt deszki lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, a kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségének (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül történő bejelentésére.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, s szeretne barnakőszenet igényelni, kérjük hívja a Polgármesteri Hivatalt a 62/571-586-os telefonszámon (hivatali időben), ahol a Kolléga rögzíteni fogja az adatait.

Az igény írásban, postai úton is megküldhető a Deszki Polgármesteri Hivatalba (6772 Deszk, Tempfli tér 7.), illetve leadható a Széchenyi István utca felöli postaládába bedobva (mellékelve az igényfelmérő  formanyomtatvány).

Bejelentési és beérkezési határidő: 2022. szeptember 29. 15 óra

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Szólj hozzá

Megszakítás