Deszk Község Honlapja

A házak hőszigetelésének módjai és annak jelentősége

18

jan 2022

0

Új épületek esetében a megfelelő kötő- és vakolóanyagok kiválasztásával már mód van a hőszigetelés optimalizálására. A régi épületek esetében az építészeti megoldásokat, a felhasznált anyagokat és a falak hőszigetelő-képességét nagyrészt adottnak kell tekinteni. Ezen épületek komoly problémája a hőmérséklet-különbség, amely azokon a pontokon alakul ki, ahol a kifelé irányuló hőáramlás erősebb, mint a szomszédos felületeken (pl. a közfalakon, az ablakkereteken és a helyiségek sarkaiban). Hőmérséklet-különbség kialakulhat továbbá az építészetileg rosszul kidolgozott részleteknél is. 

A hőszigetelő rendszerek beburkolják a házat, megakadályozzák a hőmérséklet-különbségek kialakulását és a páralecsapódást a külső falak belső oldalán. A külső főfalak hőtároló képessége javul. A külső szigetelésnek háromféle módja lehetséges:

  1. a falon kívülre elhelyezett hőszigetelő rendszer; 
  2. hátulról kiszellőztetett hőszigetelő külső burkolat; 
  3. valamint két rétegű fal esetén az utólag beépített magszigetelés.

A falon kívül elhelyezett hőszigetelő réteget már mintegy négy évtizede alkalmazzák, így a gyártás és a felhasználás területén is számtalan tapasztalat halmozódott fel. Ez a módszer elsősorban vakolt, sima falak esetében használható. Természetes kívánalom, hogy az épület jól illeszkedjen az utca hangulatába és alkalmazkodjon a városképhez.

Szellőzőréteges homlokzati hőszigetelésesetében a szigetelő és az időjárás elleni védő funkció szét van bontva. A két réteget levegő által átjárt tér választja el egymástól. Ez a légréteg megakadályozza, hogy az időjárás ellen védő réteg és a szigetelőréteg között pára csapódjon le. 

A régi épületek között gyakran találkozhatunk olyan dupla falazattal, amelyet légréteg választ el egymástól. A magszigetelés azonban hiányzik.  A szigetelőanyag bejuttatása érdekében a kültér felőli falazat egy részét megbontják, és oda magszigetelésre alkalmas anyagokat juttatnak.  A jobb hőszigetelés érdekében szoktak a külső fal elé még egy falréteget húzni. /Forrás: kreativlakas.com/

A házak hőszigetelése a környezetvédelemnek az a részterülete, ahol minden háztulajdonos saját jól felfogott érdekéből kifolyólag közvetett módon védi a környezetét. Hogyan lehet ez?

  1. A fűtési költségek jelentős csökkentésével csökkennek a családok kiadásai.
  2. A homlokzat külső szigetelése a falak hőingadozását jelentősen csökkenti, ami növeli a falazatok élettartamát, és csökkenti a falszerkezetekben kialakult hőhidak negatív hatását a párakicsapódást és az ezzel kapcsolatos penészedést.
  3. A családi házak kevesebb fosszilis energiafelhasználása csökkenti a lakóépületek szén-dioxid és szén-monoxid kibocsátását, ami egészségesebb környezetet és tisztább levegőt biztosít.
  4. A kevesebb fűtés eredménye az, hogy takarékoskodunk a felhasznált fosszilis energiahordozókkal (kőolaj, földgáz, szén, fa).
  5. Csökken az ország energiahordozókkal szembeni függősége.

A házak megfelelő hőszigetelésével tehát takarékoskodunk az energiaforrásainkkal, illetve csökkentjük a szennyezőanyag-kibocsátásunkat is. 

Jelen cikk a KEHOP-5.4.1-16-2016-00822 az. sz. „Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken” című pályázat keretében készült.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita

klímareferens

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Szólj hozzá

Megszakítás