Deszk Község Honlapja

Központi Címregiszter

KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEI – KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

– beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
– beépítésre szánt területen fekvő telken
– létesített épületnek,
– létesített épületen belül található lakásnak,
– létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
– beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
– épületet létesítettek,
– létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
– olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

– település neve
– postai irányítószám
– közterületnév
– közterületjelleg
– házszám
– ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
– ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
– ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára kerül sor.

Házszám hiánya esetén a jegyző házszám megállapításáról határozatot hoz. Amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.

Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése. Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó. A javaslatot el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. Az érintett tanyák tulajdonosait hivatalom a közeljövőben felhívja majd elnevezési javaslatuk megtételére. A javaslatok megtételekor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elnevezés csak akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és az elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos hivatalom legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat a fenti szabályoknak nem felel meg, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt majd.

Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a T. Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.deszk.hu honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.

 

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Létrehozott címek:

Településnév Irsz Közterület Házszám Épület Lph Szint Ajtó Közzététel Levétel
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A 2 emelet 11 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A 2 emelet 12 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A 2 emelet 13 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A 2 emelet  14 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A 2 emelet 15 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A 2 emelet 16 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Magyar utca 11 1 emelet 4 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Magyar utca 11 1 emelet 5 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Magyar utca 11 1 emelet 6 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Magyar utca 11 1 emelet 7 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Magyar utca 11 2 emelet 9 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Magyar utca 11 2 emelet 11 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Juhász Gyula utca 1 2017.08.03. 2017.09.03
Deszk 6772 Juhász Gyula utca 3 2017.08.03. 2017.09.03
Deszk 6772 Jókai Mór utca 1 2017.08.03 2017.09.03
Deszk 6772 Jókai Mór utca 9 2017.08.03 2017.09.03
Deszk 6772 Csalogány utca 28 A 1 1 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 B 1 2 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 B 1 3 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 C 1 4 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 C 1 5 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 B 2 6 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 B 2 7 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 C 2 8 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 C 2 9 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Wesselényi Miklós utca 2 2017.08.29. 2017.09.29.
Deszk 6772 Kossuth köz 7/A 2017.08.29. 2017.09.29.
Deszk 6772 Bálint Sándor utca 13 2017.08.29. 2017.09.29.
Deszk 6772 Gerliczy Ferenc utca 8 2017.08.29. 2017.09.29.
Deszk 6772 Oroszhegyi utca 10 2017.09.14. 2017.10.17.
Deszk 6772 Jakabb Gyula utca 3 2017.11.30 2018.01.03
Deszk 6772 Szőregi sor 11 2017.11.30 2018.01.03
Deszk 6772 Zrínyi utca 6/A 2017.11.30 2018.01.03
Deszk 6772 Zártkert Rózsa utca 2 2017.11.30 2018.01.03
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 Fsz 1 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 Fsz 4 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 6 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 7 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 8 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 9 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 10 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 11 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 2 emelet 12 2018.09.10 2018.10.10
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 2 emelet 13 2018.09.10 2018.10.10

 

Megszűnt címek:

Településnév Irsz Közterület Házszám Épület Lph Szint Ajtó Közzététel Levétel
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A tetőtér 11 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A tetőtér 12 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A tetőtér 13 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A tetőtér 14 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12/A tetőtér 15 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Semmelweis utca 12 1 emelet 9 2018.11.15 2018.12.17
Deszk 6772 Magyar utca 11 tetőtér 8 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Magyar utca 11 tetőtér 10 2018.10.31 2018.11.30
Deszk 6772 Csalogány utca 28 1 2 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 1 3 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 1 4 2017.05.23. 2017.06.23
Deszk 6772 Csalogány utca 28 1 5 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 TT 6 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 TT 7 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 TT 8 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Csalogány utca 28 2 9 2017.05.23. 2017.06.23.
Deszk 6772 Péró Szegedinác 12/B 2017.12.19 2018.01.19
Deszk 6772 Péró Szegedinác 28/A 2017.12.19 2018.01.19
Deszk 6772 Széchenyi István utca 7 1 emelet 12 2018.09.10 2018.10.10

 

Skip to content